U razdoblju između 8:00 i 12:00 sati u Aljmašu, Aljmaškoj Planini, Dalju i Daljskoj planini bez električne energije bit će sljedeće ulice: ALJMAŠ: DUNAVSKA OBALA 36, 36/A, LIPIN DOL 32/A, 36, 56, 15, MARIJANA MATIJAŠEVIĆA 4-8 par, 8/A, 10-32 par, 32/A, 56/A, 3, 7, 11, 15-17 nep, 31-41 nep, MATIJE GUPCA 20, 48, MLADENA PALINKAŠA 18, 28/A, NOVA 14, PODUNAVLJE 1, RUDINA BALINAC 2-4 par, 10,14,18, 26, 30, 142, 1, 13, 29-33 nep, RUDINA BULIĆEV DOL 2, 6/A, 8, 12, 12/A, 22, 26-36 par, 40-42 par, 46, 52, 56, 76-78 par, 82, 88, 400, 1-3 nep, 7-11 nep, 17, 21-23 nep, 27, 29/A, 33, 41-43 nep, 47, 61/A, 67-69 nep, 75-79 nep, 85, 91, 97, RUDINACRKVINA20, 28/B, 7/A, 11/A, 127/A, 131, 131/A, RUDINA KLAINAC 6, 10-12 par, 32, 44-46 par, 102, 108, 160, 3-5 nep, 11-15 nep, 19-23 nep, 31, 57, 65, 69, 83, 89, 97, 101, RUDINA KOD BAGREMIKA 6, 10, 14, 24, RUDINA KOD VILME 2-4 par, 6/D, 8-10 par, 16,20-26 par,32-34 par, 40/C, 42-44 par, 52, 56-64 par, 68, 68/A, 78-80 par, 84-86 par, 90-92 par, 166, 400, 1-5 nep, 15-19 nep, 29, 33, 39-41 nep, 45, 55, 65-67 nep, 91, RUDINA PERINAC 10, 34, 7, 13-19 nep, RUDINA PROVALIJA 8-10 par, 16-18 par, 24, 38, 1,7, 15-19nep, 25, RUDINA SAD 28, 45, RUDINA STEPANIĆEVAC 2, 22/A, 28, 42-44 par, 48, 56, 58/A, 64-72 par, 72/A, 90, 106, 110, 174, 1, 7-9 nep, 13-15 nep, 23-25 nep, 37-39 nep, 43, 49-53 nep, 59-67 nep, 73-77 nep, 83, 91, 111-113 nep, RUDINA ČAUŠEVAC 4,42-50 par,400, 7-9 nep, 15, 41, 45-47 nep, 51, 63-65 nep, RUDINA ČVORKOVAC 18, 18/A, 22, 28, 54, 64, 82, 196, 1, 15, 21-23 nep, 29, 41/B, 49, 55, VRŠKA 60, 64, 92, 98, ŽELJKA SVALINE 4, 10, 18, 68-70 par, 1, 7-9 nep, 13-17 nep, 23-25 nep, ALJMAŠKAPLANINA: ALJMAŠKAPLANINA 2, 2/A, 6, 6/A, 8-10 par, 10/B, 12-20 par, 28-36 par, 44, 48, 56, 60-62 par, 66-68 par, 80-82 par, 88, 100-102 par, 136, 212, 296, 400, 1-7 nep, 11-15 nep, 19-21 nep, 27-31 nep, 35-37 nep, 49, 53, 57, 65, 71-79 nep, 93-95 nep,103, 133, ČAČIN DOL1, ŠANDORA PETEFIJA 10, 23, DALJ: JANOŠA TOTHA 100, RUDINA BUSIJA 46/B, 21, RUDINA LJUBOJEV ČOT 46, RUDINA VODICE 8, PLANINA DALJSKA: PLANINA DALJSKA 100, 178, 376, 400, 109, 225, ŠANDORA PETEFIJA 111.

U razdoblju između 12:00 i 14:00 sati u Višnjevcu će bez električne energije biti sljedeće ulice: JOSIPA KOZARCA 2-10 par, 10/A, 12-20 par, 20/A, 22-24 par, 1-3 nep, 3/A, 5-9 nep, 9/A, 9/B, 9/C, 11-13 nep, 13/A, 15, 15/A, 17, ULICA J. J. STROSSMAYERA 60, 53, 53/A, 55, 55/A, 57, 57/A, 59-65 nep, 65/A, 65/B, 65/C, 67-71 nep, ULICA STJEPANA RADIĆA 1-3nep, 3/A, 5-9 nep, 9/A, 9/B, 11.

U razdoblju između 8:30 i 12:30 sati u Višnjevcu će bez električne energije biti sljedeće ulice: DRAVSKA 2-12 par, 20-22 par, 1-7 nep, 7/A, 9, 13-15 nep, 19-21 nep, KRALJA TOMISLAVA 14-16 par, 16/C, 18-20 par, 20/A, 22, 22/A, 24, 24/A, 26, 26/A, 28-30 par, 30/A, 32, 36-42 par, 42/A, 44, 41-43 nep, 53-57 nep, 69-71 nep, 75-79 nep, 79/A, 81-83nep,83/A, 83/B, 85, 85/A, 87, 91, 91/A, 93-97 nep.

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Izvor: HEP
Foto: ilustracija/Flickr