U razdoblju između 8:30 i 11:00 sati u Osijeku će bez električne energije biti sljedeće ulice: BEDNJANSKA ULICA 4-6 par, ILOVSKA 2-24 par.

U razdoblju između 8:30 i 12:00 sati u Osijeku će bez električne energije biti sljedeće ulice: MARTINA DIVALTA 133, 133/A, 133/B, 133/C, 133/D, ULICA JOSIPA HUTTLERA 40.

U razdoblju između 11:00 i 13:00 sati u Osijeku će bez električne energije biti sljedeće ulice: BARANJSKA ULICA 70-98 par, 1, 1/B, 1/C, 3, 3/A, 5, 5/A, 7-21 nep, BOSANSKA 2, 2/B, 2/C, 2/I, 6-12 par, 12/A, 3, 3/A, 5, 5/A, 9-13 nep, 13/A, VIJENAC IVANA ČESMIČKOG 12, ZAGORSKA CIJELA ULICA.

U razdoblju između 10:00 i 13:00 sati u Tenji će bez električne energije biti ULICA JOSIPA KOZARCA 25.

U razdoblju između 11:00 i 14:00 sati u Tenji će bez električne energije biti sljedeće ulice: ULICA VJEKOSLAVA HENGLA 40/C, 40/D, 42-46 par, 46/A, 48/A, 48/B, 48/C, 48/D, 50, 50/A, 54/A, 56, 56/A, 56/B, 58-66 par, 66/A, 68-70 par, 70/A, 72, 72/A, 76-84 par, 55, 59-61 nep.

U razdoblju između 1:00 i 12:00 sati u Osijeku će bez električne energije biti ULICA SV. ROKA 6-36.

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Izvor: HEP