U razdoblju između 07:30 i 13:30 sati u Osijeku će bez električne energije biti sljedeće ulice: Trg Jurja Križanića cijeli, Vjekoslava Klaića 1,2, Vatroslava Lisinskog 1, Trg Sv.Trojstva 3, Petra Katančića 1-5, Tadije Smičiklasa cijela.

U razdoblju između 10:00 i 12:00 sati u Dalju, Erdutu i Planini Daljskoj će bez električne energije biti sljedeće ulice: DALJ: BELE BARTOKA 38, 48, 54/A, 60, 134, 9, 9/A, 81, RUDINA BUSIJA 2, 36, 50, 45, 45/A, RUDINA DOLOVI 4, 12/A, 18, 156, 13, 19, 23, 31, 101, RUDINA KRALJEVO BRDO 4, 40, 31, 31/A, 97, ERDUT: RUDINA BUSIJA 9, PLANINA DALJSKA: PLANINA DALJSKA 10, 42-44par,50-52 par, 70, 112, 29, 29/B, 47

U razdoblju između 07:30 i 11:00 sati u Osijeku će bez električne energije biti sljedeće ulice: Velebitska 26-36a, Martina Divalta 185-191a

U razdoblju između 06:00 i 14:00 sati u mjestima Vuka, Bijele Klade, Beketinci, Mali Rastovac, Veliki Rastovac, Ključ, Lipovac Hrastinski, Mala Branjevina će bez električne energije biti cijela naselja.

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Izvor: HEP