U Osijeku će između 8:00 i 11:00 sati bez električne energije biti Dalmatinska ulica 10.

U Osijeku će između 11:00 i 14:00 sati bez električne energije biti Psunjska ulica 92-128.

U Dalju će između 8:00 i 12:00 sati bez električne energije biti Ulica 30.svibnja 1-49 i 2-34,38-66.

U Osijeku će između 8:00 i 10:00 sati bez električne energije biti Ulica Antuna Kanižlića 12-22.

U Tenji će između 8:30 i 11:00 sati bez električne energije biti ulice: Julija Klovića 1-23, Matije Vlačića 1a-13c i 2-4c, Branka Radičevića 2-38.

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Izvor: HEP