U sklopu projekta razvoja i unapređenja osječke Tvrđe u ponedjeljak 15. studenog 2021. započinje se s radovima na iskopu sanitarno-fekalne kanalizacije u ulici Matije Petra Katančića.

Od tog dana promet motornim vozilima prema Trgu Vatroslava Lisinskog neće biti moguć kroz naredna četiri radna dana. Iako će biti omogućen prolaz za pješake, isti se mole da koriste mogućnosti prelaska preko Trga Vatroslava Lisinskog, a ne preko iskopa gradilišta.

Za osobe sa smanjenom pokretljivošću prilaz motornim vozilima biti će omogućen kroz Boškovićevu ulicu na gornju plohu Trga Vatroslava Lisinskog do tribine gdje se nalazi rampa.

Prolaz vozilima preko Trga ka Dravi na parkiralište iza Bastiona neće biti moguć dok traju radovi.

Od 20. studenog 2021. promet će biti omogućen kroz Klaićevu i Smičiklasovu ulicu.

Izvor: Grad Osijek