Toplo vrijeme i godišnji odmori na Promenadu su doveli veliki broj ljudi. Neki od njih su na biciklima, neki trče, a neki su ondje u ulozi šetača. No, bez obzira u kojoj se ulazi našli na Promenadi, svi bi trebali biti oprezni i paziti na ostale koji se tamo nađu.

Posebno su kritična mjesta na kojima su označeni pješački prijelazi gdje pješaci trebaju prijeći preko relativno nove biciklističke i plave staze za trčanje. Na mjestima je ukrasno žbunje, koje odvaja  taj novi dio od staroga, obraslo u tolikoj mjeri da je pješaku teško vidjeti ide li trkač ili biciklist, a isto tako biciklistu i trkaču teško je vidjeti prijelaz li pješak preko staze.

Ovim putem mole se svi koji se nađu na Promenadi da budu oprezni, čuvaju sebe i druge. Isto tako mole se nadležni da skrate ukrasno žbunje i na taj način olakšaju „prometovanje“ Promenadom.

Igor Kretonić