Dekan prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić i rektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku prof.dr.sc. Vlado Guberac (nekada i sam dekan ovog fakulteta) prisjetili su se njegovih početaka, razvoja i teških trenutaka, koji su ipak ovjenčani uspjehom i prepoznatljivošću Fakulteta, kako u regiji, tako i na širem prostoru.

Prisjetimo se, počeci razvoja visokoškolskog obrazovanja u biotehničkom području u istočnoj Hrvatskoj sežu u davnu 1960. kada je osnovana Visoka poljoprivredne škole, tada u sastavu Sveučilišta u Zagrebu sve do osnivanja Sveučilišta u Osijeku 1975. Najteže razdoblje bilježi tijekom Domovinskog rata kada su u potpunosti srušene zgrade Fakulteta i uništen veliki dio znanstvene opreme i knjižne građe.

Danas, znanstveno nastavna i stručna djelatnost odvija se u šest Zavoda, trideset Katedri te pet Centralnih laboratorija uz tri fakultetska pokušališta, a na svoj 60. rođendan ovaj osječki fakultet ponosno predstavlja jednu od vodećih obrazovnih institucija u području biotehničkih znanosti, jamčeći visoku kvalitetu nastavnog, znanstvenog i stručnog rada.
Uz mnogobrojne uzvanike ovoj vrijednoj obljetnici nazočila je i zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš poručivši tom prigodom:

– Izuzetna mi je čast u ime Grada Osijeka biti na obilježavanju 6 desetljeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Čestitam dekanu, rektoru i cijelom timu koji upravlja Fakultetom, zahvaljujem na odgovornosti i savjesnosti svim prethodnim generacijama koje su pokrenule ovaj fakultet i gradile ga u proteklih 60 godina. Čestitam i na kreativnosti u radu i kreiranju sadržaja koji će privući nove generacije u naš grad, na naš Fakultet i Sveučilište.

Svečanost je završila dodjelom čak 64 nagrade i priznanja, a jedno od njih dodijeljeno je i Gradu Osijeku za dugogodišnju uspješnu poslovnu suradnju.

Grad Osijek: službeno izvješće za javnost