Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u spomen na Ljiljanu Hvalec, Gordanu Oraškić i odvjetnicu Hajru Prohić ubijene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. kao i ranjenu Stanku Cvetković. Navedeni spomendan odredio je Hrvatski sabor odlukom od 15. listopada 2004. godine.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama ima za cilj senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama. Cilj je, također, poslati jasnu poruku da se nasilje ni u kakvom obliku ne tolerira kao i ukazati na posljedice.

Tim povodom Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike organizira konferenciju visoke razine pod nazivom „Integrirani pristup zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“ koja će okupiti predstavnike institucija i stručnjaka iz područja zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Konferencija će imati važan iskorak prema podizanju svijesti i informiranosti javnosti o ovoj iznimno važnoj problematici te će se sudjelovanjem predstavnika institucija i stručnjaka dati dodatan doprinos i značaj borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Nasiljem se ugrožavaju osnovna ljudska prava i slobode pa i demokratizacija i prosperitet društva. Nasilje nije samo problem pojedinca i članova obitelji, već globalni društveni problem koji iziskuje unaprjeđenje postojećih mehanizama reagiranja u slučajevima nasilja.

Svi sustavi koji se bave zaštitom ljudskih i dječjih prava, dužni su poduzeti sve kako bi prepoznali i procijenili obitelji u riziku, isplanirali intervencije, poduzeli adekvatne mjere i donijeli odluke i preporuke iz svoje nadležnosti s ciljem zaštite njihovih prava i interesa.

Od proglašenja Nacionalnog dana donesen je zakonodavni okvir koji potiče društvo i institucije na intenzivno bavljenje ovim problemom te na njihovu međusobnu suradnju i aktivnost.

Prepoznavši nasilje nad ženama kao vodeći javnozdravstveni problem Vlada RH je do sada usvojila četiri Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, a trenutačno je aktualna Strategija za razdoblje 2017. – 2022.

Kao jedan od prioritetnih ciljeva, u svim strategijama do sada je i umrežavanje različitih javnih službi i organizacija civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima nasilja u obitelji kako bi se osiguralo njihovo koordinirano djelovanje.

Uz zakonske okvire za postupanje i protokole u slučaju nasilja, za njihovu učinkovitu primjenu važno je osposobiti stručnjake za prepoznavanje, prevenciju i postupanje u slučajevima nasilja.

 

Izvor i foto: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike