U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar nakon duge i teške bolesti 21. ožujka 2022. godine u 73. godini života preminula je dr. Vesna Bosanac, vukovarska ratna i poslijeratna ravnateljica vukovarske bolnice, heroina Domovinskoga rata.

Rođena je u Subotici 9. ožujka 1949. godine. Bila je hrvatska liječnica, specijalistica pedijatrije i ravnateljica Opće bolnice Vukovar. Kao ravnateljica vukovarske bolnice u najtežim ratnim trenucima grada Vukovara postala je simbolom herojstva, građanske hrabrosti i humanosti.

Ostala je u bolnici do samog pada Vukovara te je bila zatočena i kasnije puštena. Protiv nje bila je podnesena kaznena prijava u Srbiji 1992. godine, zbog navodnih ratnih zločina, ali je odbačena kao neutemeljena.

U 2022. godini odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, a 2001. primila je “Povelju Republike Hrvatske” u ime Opće županijske bolnice Vukovar od hrvatskog predsjednika Ive Josipovića.

Igor Kretonić
Foto: Hrvatski povijesni muzej