Većina hrvatskih gradova, pa tako i grad Osijek, suočeni su s problemom energetski neučinkovitog i ekološki neprihvatljivog, najčešće zastarjelog sustava javne rasvjete koji generira veliku potrošnju električne energije i rastuće troškove održavanja.

Rješenje koje Grad Osijek upravo implementira kroz model modernizacije i primjenu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, financira se isključivo iz ostvarenih ušteda, tako da Grad Osijek za cijelo vrijeme njegove provedbe nema nikakvih dodatnih troškova. Istodobno, postižu se znatne uštede električne energije, povećava sigurnost cestovnog prometa, smanjuje svjetlosno onečišćenje i emisija štetnih plinova.

Postojeća rasvjetna tijela na području Grada Osijeka zamijeniti će se novim svjetiljkama s LED izvorima svjetlosti uz procijenjeno smanjenje potrošnje električne energije za javnu rasvjetu od čak 75% u odnosu na trenutno stanje.

Modernizacija javne rasvjete je proces u okviru pružanja energetske usluge koje je nositelj tvrtka HEP ESCO, a razdoblje pružanja energetske usluge s garancijom učinka je 8 godina, od čega sama rekonstrukcija, odnosno provedba mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete, traje 10 mjeseci.

Važno je naglasiti da je projekt u potpunosti usklađen s odredbama novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja kojim su propisane karakteristike emitirane svjetlosti i niz drugih pravila. Tako na primjer, neke od novih zakonskih odredbi određuju da svjetlosni snop javne rasvjete ne smije pasti na prozore i vrata stambenih kuća, kao ni na vodene i zelene površine, a kut osvjetljavanja u odnosu na horizontalnu liniju mora biti 0 stupnjeva.

Rekonstrukcija koja obuhvaća sve gradske potrebe mora biti provedena u više faza jer javnom rasvjetom, osim prometnica, trebaju biti obuhvaćene pješačke staze, pješački prijelazi, šetališta, trgovi, parkovi i niz drugih objekata, što nije moguće obuhvatiti jednim projektom. Stoga trenutnu realizaciju modernizacije javne rasvjete treba prihvatiti kao prvu fazu kojom su u pravilu obuhvaćene prometnice, a svi ostali dijelovi urbaniteta kojima je potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu biti će predmetom ostalih faza rekonstrukcije.

Izvor: Grad Osijek