„Ne možemo živjeti samo za sebe. Tisuću niti povezuje nas s ljudima koji nas okružuju“ Herman Melville

Danas obilježavamo Međunarodni dan ljudskih prava. 10. prosinca 1948. godine potpisana je Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima. Na taj dan je prvi put u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. Značaj Deklaracije je navođenje činjenice da se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima te tako Deklaracija predstavlja opći standard za sve ljude i narode. Deklaracija, osim temeljnih ljudskih prava, sadrži i osnovna ekonomska, socijalna, kulturna, politička i građanska prava.

RH je također supotpisnica Deklaracija, a prema objavama Ureda pučke pravobraniteljice RH, najčešće osnove na temelju kojih hrvatski građani imaju pritužbe na diskriminaciju su nacionalno podrijetlo, vjera, i dob; i to u područjima zapošljavanja, rada, javnog informiranja i medija te pravosuđa i uprave. U našoj zemlji svi su jednaki pred zakonom i svatko ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju…RH raznim mehanizmima nadzora vodi brigu o poštivanju svih triju generacija ljudskih prava, od građanskih i političkih, preko ekonomskih, socijalnih i kulturnih, pa sve do novije generacije grupnih prava kojima se još šire nastoji zaštiti prava čovjeka.

Međunarodni dan ljudskih prava uobičajeno se obilježava političkim konferencijama i sastancima, kao i kulturnim događanjima i izložbama posvećenim ljudskim pravima. Također se na današnji dan dodjeljuje Nobelova nagrada za mir te petogodišnja UN-ova nagrada za ljudska prava. Europski parlament na ovaj dan dodjeljuje godišnju nagradu Saharov pojedincima i organizacijama koje su posvetile život obrani ljudskih prava i sloboda, a Međunarodna organizacija Reporteri bez granica na današnji dan dodjeljuje svoju nagradu za ljudska prava.

Maja Sajko