Završena je energetska obnova zgrada Doma za stare i nemoćne osobe Osijek.

Izvedena je toplinska izolacija vanjskih zidova, stropova i krova te je postojeća stolarija zamijenjena novom. Također je izvedena i rekonstrukcija sustava grijanja čime će godišnje potrebe toplinske energije za grijanje biti smanjene za 1.171.067,60 kWh., a emisija CO2 za 63%.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12.086.741,55 kuna od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu od 7.207.828,35 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s iznosom od 3.327.366,49 kuna i Osječko-baranjska županija s 1.551.546,71 kuna. Nakon rekonstrukcije zgrada Doma površine 12.208 m2 izgrađenih 1977. godine prešla je iz energetskog razreda E u B.

Energetska obnova zgrada Doma za starije i nemoćne osobe provodi se u okviru poziva Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”, Specifičnog cilja 4c1.4 “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora” Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014-2020.” financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 34.388.824,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 14.466.767,87 kuna.

Nakon rekonstrukcije zgrade djelatnici i korisnici doma dobili su bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

Osječko-baranjska županija: službeno izvješće za javnost