Danas (16. lipnja 2021. godine) održana je 1. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka na kojoj je konstituiran novi saziv predstavničkog tijela građana Grada Osijeka. Sjednici je nazočilo 30 od ukupno 31 vijećnika, a uz ostale uzvanike bio je nazočan i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.

Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Vladimir Ham, dok je za prvog potpredsjednika izabran Drago Šerić, a Željko Požega za drugog potpredsjednika Gradskog vijeća.

Osječko-baranjska županija: službeno priopćenje za javnost