Svjedoci smo sve više vandalističkih ispada po cijelome gradu, a jedan takav možemo vidjeti i na šetalištu uz Dravu nedaleko od Tvrđe. Ispred jedne klupe možemo vidjeti veliku rupu, nastalu vađenjem kockica, koja nije nastala sama od sebe, već postoji autor ovog nedjela. Dokaz za to pronaći ćemo malo dalje, na samoj obali Drave, gdje je netko bacao kockice u rijeku.

Možemo samo postaviti pitanje: Zašto? Nerazumljiv je čin uništavanja javnog dobra koje svi možemo iskoristiti i koje svima može dobro poslužiti u razonodi. Ovako se ne voli grad.

Igor Kretonić