Osječko-baranjska županija objavila je 1. lipnja ove godine Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja, za koji je osigurano dva milijuna kuna. Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dodjeljuje se s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije.

Prema uvjetima iz Javnog poziva, potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 15.000,00 kuna za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi nabave strojeva i opreme za obavljanje pretežite djelatnosti, kupovine, izgradnje i rekonstrukcije poslovnog prostora, investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora te nabave računalne opreme, kupovine ili zakupa licenciranih računalnih programa.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva, obrti i zadruge koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu i imaju sjedište, a vlasnik obrta i prebivalište na području Županije.

Informacije o ostalim uvjetima za podnošenje prijava nalaze se na internetskim stranicama Županije www.obz.hr ili se mogu dobiti putem telefona Upravnog odjela za gospodarstvo 031 221-881.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja jedan je u nizu projekata kojima Županija potiče razvoj malog i srednjeg poduzetništva, stvarajući stimulativan okvir i pozitivnu poslovnu klimu. Kreditiranje, informiranje i edukacija, savjetovanje i mentoriranje, poticanje izgradnje poduzetničkih zona, poticanje zapošljavanje, učeničko poduzetništvo samo su neke su od programskih aktivnosti za čiju je provedbu u Proračunu Županije planirano 7,5 milijuna kuna.

Izvor: Osječko-baranjska županija
Foto: Osijek.in