Područje Slavonije i Hrvatskog Podunavlja s 2750 proizvođača grožđa i vina te više od 6000 hektara vinogradskih nasada te udjelom od 44% od ukupnih količina vina koja se stavljaju na tržište, zasigurno je jedno od najvažnijih vinogradarsko-vinarskih područja u Republici Hrvatskoj. Uz postojeće akreditirane laboratorije na području Zagreba, Splita, Poreča i Dubrovnika, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu uz potporu Ministarstva poljoprivrede prepoznala je važnost otvaranja laboratorija na području Slavonije, Baranje i Srijema. Danas su prostorima Centra za tlo u okviru HAPIH-a u Osijeku otvoreni Laboratorij za fizikalno kemijske analize vina i Laboratorij za senzorne analize vina. Otvorenjem laboratorija i ubrzavanjem cijelog procesa dobivanja rješenja za stavljanje proizvoda na tržište, cilj je izaći u susret i pružiti prijeko potrebnu pomoć našim vinarima te unaprijediti cijeli vinogradarsko-vinarski sektor na području istočne Hrvatske. Današnjem otvorenju nazočili su, uz ravnatelja HAPIH-a doc.dr.sc. Krunoslava Dugalića, pomoćnik ministrice poljoprivrede dr.sc Krunoslav Karalić i predsjednik Skupštine OBŽ dr.sc. Dragan Vulin. Tom prigodom Vulin je istakao važnost otvaranja akreditiranih laboratorija koji će u fizičkom smislu približiti ispitivanje kvalitete vina, a što će pojeftiniti, pojednostaviti i olakšati puštanje vina na tržište, što je Slavoniji nedostajalo do sada.

Poslovi koji će se obavljati u Osijeku su dio postupka za dobivanje Rješenja za stavljanje vina na tržište. Čine ga poslovi zaprimanja uzoraka i Zahtjeva za stavljanje vina na tržište, šifriranje i arhiviranje uzoraka te fizikalno kemijsko i senzorno ispitivanje i na kraju priprema konačnog Rješenja.

Kod zaprimljenih Zahtjeva obavljaju se administrativne provjere obveznih izjava i prateće dokumentacije, provjeravaju se proizvedene količine grožđa i vina i randmani.

U Laboratoriju za fizikalno kemijsko ispitivanje sukladno Zahtjevu i traženju proizvođača odnosno da li je vino sa ZOI (zemljopisna oznaka izvornosti) ili bez analiziraju se potrebni parametri.

Kod vina bez ZOI analizira se nekoliko osnovnih parametara te ako parametri analitički zadovoljavaju izdaje se Rješenje bez senzorskog ispitivanja vina. Kod vina sa ZOI vino mora ispunjavati sve zahtjeve propisane specifikacijom proizvoda sa ZOI uključujući i senzorno ispitivanje.

U Laboratoriju za senzorno ispitivanje komisija od pet certificiranih ocjenjivača s tajnikom i predsjednikom komisije provodi senzorno ocjenjivanje sukladno Pravilniku o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina. Pravilnikom su propisane metode i minimalan broj bodova za pojedinu kategoriju.

Organizacija posla u oba laboratorija bit će odrađena u okviru postojećih kapaciteta, odnosno ljudskih potencijala HAPIH-a.

Osječko-baranjska županija: službeno izvješće za javnost