Europski dan zaštite osobnih podataka obilježava se od 2006. godine, kada je Odbor ministara Vijeća Europe na sastanku održanom 26. travnja 2006. godine donio odluku o obilježavanju. Prvi je put bio obilježen 2007. godine na 25. godišnjicu potpisivanja Konvencije za zaštitu osoba vezano uz automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108). U Hrvatskoj je prvi put obilježen 2007. godine programima različitih aktivnosti.

Agencija za zaštitu osobnih podataka svake godine prigodno obilježava ovaj dan s ciljem promoviranja zaštite osobnih podataka, podizanja svijesti građana o pravu na zaštitu osobnih podataka i upoznavanja građana s njihovim pravima te voditelja i izvršitelja obrade s njihovim obvezama koje proizlaze iz zakonodavnog okvira za zaštitu osobnih podataka.

Pitanje zaštite osobnih podataka posebno je značajno u današnje vrijeme, budući da su naši osobni podaci svugdje. Naše podatke imaju na radnom mjestu, u školama, na području zdravstva, pri nabavi dobara i usluga, na internetu i drugdje. Unatoč tome većina europskih građana nije upoznata sa zaštitom osobnih podatak i njihovim pravima.

Upravo iz navedenih razloga, obilježavanje ovog dana je sve važnije kako bi se građani upoznali s razlozima i načinima prikupljanja i obrade svojih osobnih podataka, te sa svojim pravima i obvezama.

Europski dan zaštite osobnih podataka 2021. godine – Međunarodna konferencija “Digitalna transformacija i zaštita podataka u doba globalne pandemije”.

Izvor: Agencija za zaštitu osobnih podataka