Zamjenik gradonačelnika Boris Piližota ističe velike beneficije uvođenja ovog sustava rasvjete za građane Osijeka:

„ESCO ugovor s garancijom učinka (EPC ESCO model) ne predstavlja zaduženje jedinicama lokalne samouprave te povećava investicijski potencijal za druge razvojne projekte.
To praktički znači da nakon završene modernizacije javne rasvjete (trajanje radova 300 dana) i tijekom cijelog ugovornog razdoblja pružanja energetske usluge (8 godina), Grad Osijek ne će imati nikakvih dodatnih troškova. S druge strane moram izraziti i veliko zadovoljstvo činjenicom da će biti pokriven cijeli grad Osijek, dakle stara rasvjeta bit će zamijenjena s više od 11 tisuća rasvjetnih tijela značajno bolje kvalitete i s dodatnim opcijama (dinamičko upravljanje javnom rasvjetom, daljinsko upravljanje, osiguranje i održavanje rasvjetnih tijela tijekom pružanja usluge itd.). Nakon isteka ugovornog razdoblja, svjetiljke i sva prateća oprema prelaze u vlasništvo Grada Osijeka. Svakako treba istaknuti da će utrošena električna energija za javnu rasvjetu biti manja čak za 7,5 milijuna kilovat sati godišnje, što financijski znači cca 25% od onih troškova koje smo imali prije početka provođenja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Dakle, uvođenjem ovoga modela financijska ušteda Grada Osijeka je 75%, dok osvjetljenje grada postaje puno energetski učinkovitije i bolje, i uz to sukladno novom Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja!“

Predloženi model modernizacije javne rasvjete financira se isključivo iz ostvarenih ušteda i za cijelo vrijeme njegove provedbe ne nastaju nikakvi dodatni troškovi.

Zamjenik gradonačelnika Boris Piližota zaključuje da Grad Osijek realizacijom ovog projekta rješava problem energetski neučinkovitog, ekološki neprihvatljivog i zastarjelog sustava javne rasvjete, te sprječava daljnje povećanje troškova održavanja koje bi iz godine u godinu postajalo sve veće. Ovakav pristup postaje primjer dobre prakse ne samo za nove, slične investicije u Osijeku koje se rade na stvaranju “smart citya” i energetski učinkovite transformacije grada, nego će biti sjajan primjer i za druge gradove koji će iz našeg primjera steći vrijedna saznanja.

Izvor: Grad Osijek