Kolekcionar i nakladnik te ministar kulture Republike Hrvatske u razdoblju 1995–2000. i 2004–2010. Božo Biškupić donirao je u siječnju 2021. godine Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku pjesničko-grafičku mapu “Hommage Tonku Maroeviću” koja je nastala povodom smrti Tonka Maroevića u kolovozu 2020. godine.

Gospodin Božo Biškupić već dugi niz godina prati i potiče razvoj hrvatske grafike. Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek u nekoliko je navrata poklonio 30 mapa grafika s prilozima likovnih stvaralaca, pjesnika, kritičara i povjesničara umjetnosti čime je značajno obogaćena grafička zbirka Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i dan doprinos očuvanju nacionalnih kulturnih vrijednosti.

Pjesničko-grafička mapa “Hommage Tonku Maroeviću” objavljena je 25. rujna 2020. godine u ediciji Vid koju je osnovao, uređuje i grafički oblikuje Božo Biškupić. Ovo bibliofilsko djelo izdanje je Zbirke Biškupić, Zagreb i tiskano je u 57 primjeraka.

Osim stihova akademika Luke Paljetka uobličenih u Sonetni vijenac, a u kojima se očitava cjelokupni život akademika Tonka Maroevića, mapu čine i grafički listovi 31 hrvatskog likovnog umjetnika koji su kroz različite grafičke tehnike ispričali svoj doživljaj Tonka Maroevića. U mapi se nalaze grafički listovi Nevenke Arbanas, Ene Bajuk, Biserke Baretić, Tomislava Buntaka, Maje S. Franković, Kažimira Hraste, Josipa Ivanovića, Zlatka Kesera, Jure Kokeze, Igora Konjušaka, Željka Lapuha, Tihomira Lončara, Matka Mijića, Zoltana Novaka, Frane Para, Lukša Peke, Dimitrija Popovića, Zdenke Pozaić, Ive Prančiča, Davorina Radića, Siniše Reberskog, Tina Samaržije, Mirana Šabića, Roberta Šimraka, Ivice Šiška, Josipa Škerlja, Matka Trebotića, Munira Vejzovića, Zlatana Vrkljana, Josipa Zankija i Marka Živkovića. U svakom primjerku nalazi se akvarel Dina Trtovca i print fotografija Ivana Posavca te se u svakoj mapi nalaze ukupno 33 djela.

Izvor: Gisko