Sveti Ivan Evanđelist, podrijetlom Židov iz Galileje, bio je apostol i evanđelist, svetac, pisac Evanđelja po Ivanu, Prve Ivanove poslanice, Druge Ivanove poslanice, Treće Ivanove poslanice i Knjige Otkrivenja. U kalendaru Katoličke crkve, njegov spomendan se obilježava 27. prosinca.

Bio je jedan od apostola, a najveću vjernost i hrabrost pokazao je kada je ostao, kao jedini od apostola, zajedno s Djevicom Marijom, Isusovom tetom Marijom Kleofinom i Marijom Magdalenom podno raspetog Isusa. Tada je Isus svoju Majku povjerio baš njemu, da se za nju brine.

 

Igor Kretonić
Foto: Picryl