Pokazna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije „DUNAV 2021.“ provodi se u cilju provjere trenutne sposobnosti zajedničkog djelovanja svih operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju izvanrednih događaja u pograničnom području Hrvatska-Srbija, a u okviru Projekta “Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe – Zajedno smo jači (Together we stand)”. Vježba obuhvaća aktiviranje tri sustava; civilne zaštite, zaštite od poplava i sustava za suzbijanje iznenadnih onečišćenja i zbrinjavanja otpada, i to s obje strane granice.

Pogranično područje rijeke Dunav kod naselja Batina od velike je važnosti za obje države, kao vrijedan i osjetljiv prirodni sustav i međunarodni riječni put te ga s posebnom pozornošću treba zaštititi od svih mogućih ugroza pa tako i onečišćenja iz svih izvora, osobito stoga što i  graniči sa Parkom prirode Kopački rit.

Prvenstveni cilj vježbe je provjera pripravnosti i brzine aktiviranja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju izvanrednog događaja, provjera njihove osposobljenosti i funkcionalnosti materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolažu. Na vježbi će se prezentirati i oprema nabavljena u sklopu projekta „Together we stand“, izvršiti provjera koordinacije upravljanja svim snagama, ali i stvoriti okvir za izradu budućih prekograničnih planova postupanja.

Sudionici vježbe su: Stožer civilne zaštite OBŽ, Općina Draž, Ravnateljstvo CZ Osijek, Vatrogasna zajednica OBŽ (kojima dolaze pomoći kolege vatrogasci iz Republike Srbije), Policijska uprava Osječko-baranjska, Zavod za hitnu medicinu OBŽ, Društvo crvenog križa OBŽ, HGSS – Stanica Osijek, Radio klub Osijek, Društvo za podvodne aktivnosti Osijek, Unukom d.o.o. Osijek i Hrvatske vode kojima se s mobilnom branom i punilicom vreća s pijeskom dolaze u pomoć djelatnici Javnog vodoprivrednog poduzeća Vode Vojvodine.

Scenarij vježbe obuhvaća simulaciju požara na brodu koji je lociran na Putničkom pristaništu Batina, evakuaciju putnika s broda, traganje i spašavanje ozlijeđenih na kopnu i iz vode, sprječavanje širenja opasnih tvari u rijeci, kao i aktivnosti u slučaju izvanrednih mjera obrane od poplava.

Projekt „TOGETHER WE STAND“

Projekt “Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe – ZAJEDNO SMO JAČI (TOGETHER WE STAND)” provodi se u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. Predviđeno trajanje Projekta je 30 mjeseci, a realizacija projekta je započela 1. listopada 2019. godine. Ukupna vrijednost Projekta je 2,3 milijuna kuna, od čega su 85% bespovratna sredstava EU.

Tvrtka Unikom d.o.o. iz Osijeka je vodeći  partner u provedbi Projekta, dok su ostali partneri s hrvatske strane Osječko-baranjska županija i Udruga za kreativni razvoj Slap iz Osijeka. Partneri sa srpske strane su Autonomna pokrajina Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te Regionalna razvojna agencija Bačka.

U sklopu Projekta nabavljena je oprema za POLIGON ZA OBUKU KORISNIKA DIŠNIH APARATA koji je 1. listopada 2020. godine otvoren u Našicama. To je jedan od najsuvremenijih poligona za obuku pripadnika vatrogasnih postrojbi, ali i drugih hitnih službi u Slavoniji i Baranji, a uskoro i susjednih zemalja, otvoren je kako bi pripadnici interventnih jedinica bili što spremniji u obavljanju složenih zadaća.

Poligon je smješten na vatrogasnom vježbalištu u Našicama, gdje Vatrogasna zajednica OBŽ već provodi osposobljavanja vatrogasaca na simulatoru plamenih udara odnosno takozvanu „vruću obuku“. Ukupna vrijednost ulaganja u objekt i poligon je 1,5 milijuna kuna.

Osječko-baranjska županija: službeno priopćenje za javnost

Foto: Ravnateljstvo civilne zaštite