25. studenog svake se godine obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovaj se dan obilježava u spomen na sestre Mirabel političke aktivistkinje koje je 25. studenog 1960. godine u Dominikanskoj Republici dao ubiti diktator Rafael Trujillo.

Kako navodi Hzjz, obilježavanjem Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama svake godine otvara se i 16 dana aktivizma, globalna kampanja predvođena organizacijama civilnog društva koja traje do Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. prosinca, a za cilj ima podići svijest o problemu nasilja nad djevojčicama i ženama.

Hzjz piše kako je najzastupljeniji oblik nasilja nad ženama, nasilje u partnerskim odnosima i seksualno uznemiravanje, a otprilike jedna u tri žene u nekom trenutku svog života doživi tjelesno ili seksualno nasilje.

Svi mi možemo pomoći borbi protiv nasilja nad ženama. Prvo što možemo učiniti je informirati se o problemu nasilja nad ženama, drugo ako znamo da netko nama blizak trpi nasilje, usmjeriti svoje napore u očuvanje odnosa sa žrtvom i treće ako svjedočimo nasilju, prijaviti događaj nadležnim institucijama.

M.S.
Foto: Pixabay