Carinska služba Republike Hrvatske ima dugu povijesnu tradiciju i njezin se kontinuitet može pratiti dulje od 8 stoljeća o čemu svjedoči jedna od najstarijih izvornih carinskih knjiga u Europi – Dubrovački carinski statut iz 13. stoljeća.

Osnivačkom sjednicom Vijeća za carinsku suradnju održanoj dana 26. siječnja 1953. godine u Bruxellesu započelo je obilježavanje Međunarodnog dana carine. Na osnivačkoj sjednici sudjelovalo je 17 europskih zemalja. Iz godine u godinu, Vijeće za carinsku suradnju imalo je sve više članova te je 1994. godine promijenilo naziv u Svjetsku carinsku organizaciju (WCO), kako bi i samim nazivom jasno bila iskazana transformacija u globalnu instituciju koju danas predstavlja 171 carinska služba diljem svijeta koje u svojem radu obrađuju preko 98% međunarodnog prometa.

Međunarodni dan carine svečano se obilježava na različite načine, a Svjetska carinska organizacija svake godine određuje jedno područje djelovanja na koje fokusira rad tijekom predstojeće godine.

Tako je i u 2020. godini određeno područje „Customs bolstering Recovery, Renewal and Resilience for a sustainable supply chain“ odnosno „Carina koja potiče oporavak, obnovu i otpornost za održive lance nabave“.

Tom prigodom Svjetska carinska organizacija na prijedlog država članica dodjeljuje posebna priznanja izvrsnosti za carinske službenike država članica WCO-a. Carinska uprava predložila je 13 carinskih službenika koji su u okviru svog djelokruga rada iskazali doprinos provedbi navedenog prioritetnog područja, a kojima će biti dodijeljeni WCO priznanja izvrsnosti.

Izvor: Ministarstvo financija, Carinska uprava