Dosad je na području grada Osijeka, na površini od 320 hektara provedeno 15 larvicidnih tretmana suzbijanja ličinki, jedan avionski tretman suzbijanja odraslih komaraca na površini od 1300 hektara za sprječavanje ulaska tek izletjelih komaraca iz Kopačkog rita, te šest adulticidnih tretmana sa zemlje na površini od 7760 hektara.

Ankete su anonimne i vaši podaci ne prikupljaju se ni u kakve druge svrhe.

Foto: Osijek.in